Doel van Stichting Projecthulp BANND is het steunen van kansarme kinderen die door omstandigheden geen of onvoldoende scholing kunnen krijgen.
Stichting Projecthulp BANND is een vrijwilligers organisatie, die uit een adoptievereniging is voort gekomen.

Stichting Projecthulp BANND geeft financiële steun aan kindertehuizen, schooltjes, crèches, naschoolse opvang, en aan individuele kinderen in Sri Lanka. Deze hulp wordt soms ook gegeven in de vorm van naaimachines, computers, laptops, speelgoed en spelmateriaal, geluidsapparatuur, een televisie, muziekinstrumenten, koelkast of een perceel grond. In Sri Lanka zijn bovendien een aantal huisjes gebouwd voor dakloze vrouwen met kinderen.

Het geld dat hiervoor nodig is wordt bijeen gebracht door donaties, door sponsors, door eenmalige giften en door de verkoop van artikelen uit Sri Lanka.

Door het geven van voorlichting hopen wij meer bekendheid te geven aan de activiteiten van Stichting Projecthulp BANND. Tijdens een dergelijke bijeenkomst vertellen wij over het werk als vrijwilliger en worden beelden van de projecten in Sri Lanka vertoond. Op verzoek nemen wij ook de winkel mee. Donateurs en sponsors worden door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting.

Giften, donaties en sponsorbijdragen kunnen worden gestort op de volgende rekening:

ABN bank: NL 58 ABNA 042.55.09.028
t.n.v. Stichting projecthulp BANND
Dalen

U kunt met leden van Stichting Projecthulp BANND in contact komen door te mailen, te bellen of te schrijven.

 

Klaske Duursma
Secretaresse, contactpersoon Sri Lanka
De Twee Gebroeders 56
9207 CG Drachten
tel: 0512-518203
tduursma@planet.nl

 

Dieuwke Koopman
Penningmeester, inkoop winkel
Kymmelskampen 10
7751 GN Dalen
Tel: 0524-551572
dieuwkebannd@hotmail.com